xin4xin1 shi3 wo3 de2sheng4
1
guang1ming2 shan1 shang4 ji1du1 jing1bing1 ,
da4jia1 zhen4 zuo4 jing1shen2 ,
dang1 chen4 hei1ye4 shang4wei4 lai2lin2 ,
jia1 jin3 chong1 feng1 xian4 zhen4 ,
ju1 gao1 lin2 xia4 quan2li4 jin4 gong1 ,
jue2 jiang1 di2ren2 ji1 bai4 ,
kao4 zhe5 xin4xin1 zhong1 bi4 de2sheng4 ,
xin4xin1 ke3 sheng4 shi4jie4 .
2
zhen1 shen2 ci2ai4 shi4 wo3 jing1qi2 ,
shen2 yan2 wo3 bao3 jian4 ,
da4jia1 tong2 zou3 xian1 sheng4 dao4lu4 ,
gao1chang4 kai3ge1 xiang4qian2 ,
ta1men5 yin1 xin4 ru2 feng1 ji2 juan3 ,
luu3 jiang1 chou2di2 ji1 bai4 ,
ta1men5 sheng4guo4 si3wang2 zhi1 xin4 ,
reng2 shi4 wo3men5 dun4pai2 .
3
si4 zhou1 dou1 you3 chou2di2 wei2 zhu4 ,
lie4 zhen4 xiang4 wo3 gong1ji1 ,
gan3 kuai4 li2kai1 an1le4 jun1 ying2 ,
chen2 zhe5 xiang4qian2 ying2 di2 ,
tou2 shang4 dai4 qi3 jiu4en1 tou2kui1 ,
shu4 shang4 zhen1li3 yao1dai4 ,
wo3men5 bu4 fa2 zhen4dong4 da4di4 ,
hu1sheng1 xiang3 che4 tian1ya2 .
4
fan2 neng2 zhan4sheng4 chou2di2 zhi1 ren2 ,
jiang1 chuan1 jie2bai2 yi1shang5 ,
zai4 tian1shi3 qian2 cheng2ren4 en1 zhu3 ,
qi2 ming2 yong3 bei4 song4yang2 ,
wo3 jin1 man3huai2 ai4 zhu3 re4cheng2 ,
guang1ming2 shan1 shang4 qi3 cheng2 ,
xiao1mie4 yi1qie4 hei1an4 shi4li4 ,
kao4 zhu3 de2sheng4 wei1 ming2 .
0
xin4xin1 shi3 wo3 de2sheng4 ,
xin4xin1 shi3 wo3 de2sheng4 ,
a1e1 , rong2yao4 de5 da4 de2sheng4 ,
xin4xin1 ke3 sheng4 shi4jie4 .