wo3 zhi1 shei2 zhang3guan3 qian2tu2
0
wo3 zhi1 shei2 zhang3guan3 qian2tu2 ,
wo3 zhi1 ta1 wo4 zhe5 wo3 shou3 ;
zai4 shen2 wan4shi2 fei1 ou3ran2 ,
dou1 shi4 ta1 ji4hua4 wan4you3 .
gu4 wo3 mian4lin2 de5 zao1yu4 ,
bu4lun4 da4xiao3 de5 nan2 chu3/4 ,
wo3 xin4 kao4 xing2 qi2shi4 de5 shen2 ,
yi1qie4 jiao1tuo1 zhu3 .