deng3hou4 yi3kao4
1
xin4 kao4 jiu4zhu3 yin3dao3 ni3 qian2 lu4 ,
ruo4 ni3 shou4ku3 , zhu3 bi4 juan4gu4 ,
wu2lun4 he2 jing4kuang4 zhu3 ci4 li4liang5 ,
shi3 ni3 ping2an1 du4guo4 you1shang1 ;
dang1 xin4 kao4 zhu3 bu4 yi2 de5 ai4 ,
ru2 li4 pan2shi2 jian1 wen3 an1 tai4 .
2
an1jing4 deng3hou4 , qian1bei1 qie3 shun4fu2 ,
huan1xin1 pan4wang4 , xin1man3yi4zu2 ,
zong3 yao4 jie1shou4 zhu3 en1ci2 zhi3yi4 ,
zhu3 ai4 can1:cen1:shen1:san1 tou4 yi1qie4 de5 shi4 ,
que4xin4 ta1 ru2 wo3men5 suo3 xu1 ,
yin1 ta1 xuan3 wo3men5 zuo4 er2nuu3 .
3
dao3gao4 ge1chang4 , jian1shou3 zhu3 ming4ling4 ,
jiu4 yi3 ben3fen4 , yin1qin2 zhong1cheng2 ,
xin4 kao4 zhu3 feng1sheng4 en1ci2 sheng4 yan2 ,
bi4 de5:2:dei3 jian4 shen2 zhu2 yi1 cheng2quan2 ,
jiang1 ni3 suo3 xu1 dou1 gao4su5 shen2 ,
ta1 bu4 pie1 xia4 xin4 kao4 de5 ren2 .