xin4 kao4 ye1su1 zhen1 shi4 tian2mei3
1
xin4 kao4 ye1su1 zhen1 shi4 tian2mei3 ;
zhi3yao4 shen1xin4 zhu3 en1 yan2 ,
zhi3yao4 zhan4 zai4 zhu3 ying1xu3 shang4 ,
xin4 kao4 zhu3 meng2 fu2 wu2bian1 .
2
xin4 kao4 ye1su1 he2deng3 tian2mei3 ;
zhi3yao4 xin4 kao4 zhu3 bao3 xue4 ,
zhi3yao4 ping2 zhe5 dan1 chun2 xin4xin1 ,
neng2 xi3 zui4 wu1 bai2 ru2 xue3 .
3
xin4 kao4 ye1su1 zhen1 shi4 tian2mei3 ,
zui4 wu1 , zi4wo3 , quan2 li2qi4 ,
cong2 zhu3 ling3shou4 yi1qie4 en1hui4 ,
sheng1ming4 , xi3le4 , xiang3 an1xi1 .
4
xin4 kao4 ye1su1 he2deng3 kuai4le4 ,
ta1 shi4 wo3 jiu4zhu3 , liang2you3 ,
shen1 zhi1 ta1 bi4 yu3 wo3 tong2hang2:tong2xing2 ,
cong2 jin1 shi2 zhi2dao4 yong3yuan3 .
0
ye1su1 , ye1su1 , he2deng3 ke3 kao4 ,
wo3de5 jing1yan4 luu3 zheng4shi2 .
ye1su1 , ye1su1 , bao3gui4 ye1su1 ,
ci4 wo3 en1 geng4:1 xin4 kao4 ni3 .