dang1 zhuan3yan3 yang3wang4 ye1su1
1
ni3 xin1ling2 shi4fou3 fan2nao3 kun4ku3 ?
bu4 jian4 liang4guang1 , hei1an4 man3 bu4 ?
yang3wang4 zhu3 ye1su1 jiu4 de5:2:dei3 guang1ming2 ,
ni3 sheng1ming4 geng4:1 huo2po5 feng1sheng4 .
2
zhu3 yi3 cong2 si3wang2 jin4ru4 yong3sheng1 ,
wo3men5 sui2 zhu3 tong2 xiang3 sheng1ming4 ,
wo3men5 bu4zai4 bei4 zui4 quan2 kun3 ju1 ,
yin1 kao4 zhu3 yi3 de2sheng4 you3yu2 .
3
jiu4zhu3 de5 ying1xu3 yong3 bu4 gai3bian4 ,
xin4 kao4 ta1 wan4shi2 meng2 en1dian3 ,
kuai4 qu4 jiang1 ta1 quan2bei4 de5 jiu4en1 ,
chuan2 gei3 pin2 lin2si3 wang2 shi4ren2 .
0
dang1 zhuan3yan3 yang3wang4 ye1su1 ,
ding4jing1 zai4 ta1 qi2miao4 ci2 rong2 ,
zai4 jiu4zhu3 rong2yao4 en1dian3 da4 guang1 zhong1:4 ,
shi4su2 shi4 bi4yao4 xian3 wei4 xu1kong1 .