zhu3 kan4gu4 ma5
1
dang1 wo3 xin1ling2
shen1chu4 you3 tong4ku3 ,
bu4neng2 kuai4le4
ge1chang4 huan1hu1 ,
dang1 you1luu4 zeng1jia1 ,
zhong4dan4 nan2 bei1fu4 ,
zhu3 ye1su1 shi4fou3 hui4 kan4gu4 ?
2
dang1 yu4 hei1an4
zhe1bi4 wo3 qian2 lu4 ,
wu2xian4 jing1huang2 ,
mo4ming2 kong3bu4 ,
dang1 hong2 ri4 xi1cheng2 ,
yi3 huang2hun1 ri4 mu4 ,
zhu3 ye1su1 shi4fou3 hui4 kan4gu4 ?
3
dang1 wo3 nu3li4
zheng1zha2 you4 fen4dou4 ,
bu4neng2 di3dang3
mo2gui3 shi4 you4 ,
xin1ling2 ji2 you1shang1 ,
zhong1ye4 yan3lei4 liu2 ,
ye1su1 shi4fou3 kan4gu4 bao3shou3 ?
0
zhu3 bi4 kan4gu4 ,
zhu3 bi4 kan4gu4 ,
zhu3 bi4 ti3xu4 wo3 tong4ku3 ,
dang1 bai2zhou4 xin1 nan2guo4 ,
ye4 li3 qi1chu3 ,
wo3 zhi1 zhu3 bi4 kan4gu4 .