xin4xin1 yang3wang4
1
wo3 yi3 xin4xin1 yang3wang4
shi2zi4jia4 shang4 gao1yang2 ,
shen2 sheng4 jiu4zhu3 !
qiu2 zhu3 ting1 wo3 qi2qiu2 ,
chu2qu4 wo3 zhong4 zui4 you2 ,
shi3 wo3 cong2 jin1 yi3hou4 ,
wan2quan2 shu3:zhu3 zhu3 .
2
qiu2 zhu3 hou4ci4 hong2 en1 ,
zhuang4 wo3 wei1ruo4 zhi1 xin1 ,
ji1fa1 re4chen2 !
zhu3 ceng2 wei4 wo3 she3ji3 ,
wo3 yuan4 shen1 qie1:4:4 ai4 ni3 ,
ai4xin1 ru2 huo3 ran2 qi3 ,
chun2jie2 bu4 xi1 .
3
xing2 guo4:4:5 ren2sheng1 mi2 zhen4 ,
hei1an4 tong4ku3 man3 bu4 ,
qiu2 zhu3 yin3lu4 !
wei4 wo3 hua1:4:4 an4 wei4 ming2 ,
jiang1 wo3 yan3lei4 ca1 jing4 ,
mian3 wo3 zai4 ru4 mi2tu2 ,
li2 zhu3 gu1 xing2 .
4
ren2sheng1 ru2 meng4 kuai4 guo4:4:5
si3 he2 yong3 qi3 han2 bo1 ,
yao4 yan1mo4 wo3 ;
dao4 shi2 qiu2 zhu3 en1 ling3 ,
xiao1chu2 yi2 ju4 you1 jing1 ,
shi1 en1 jiu4 wo3 ling2hun2 ,
an1 jin4 tian1ting2 .