kao4jin4 zhu3
1
zhu3 shi4 wo3 yong3yuan3 de5 fu2fen1 ,
sheng4guo4 peng2you5 yu3 sheng1ming4 ,
zai4 ren2sheng1 gu1dan3 luu3cheng2 zhong1:4 ,
wo3 shen1 yuan4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 .
kao4jin4 zhu3 , kao4jin4 zhu3 ,
kao4jin4 zhu3 , kao4jin4 zhu3 ;
zai4 ren2sheng1 gu1dan3 luu3cheng2 zhong1:4 ,
wo3 shen1 yuan4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 .
2
wo3 bu4 qiu2 shi4jie4 de5 xiang3 le4:4:4:yue4 ,
ye3 bu4 qiu2 shi4jie4 xu1ming2 ,
wo3 yuan4 shou4 ren4he2 de5 lao2ku3 ,
zhi3:1 yuan4wang4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 .
kao4jin4 zhu3 , kao4jin4 zhu3 ,
kao4jin4 zhu3 , kao4jin4 zhu3 ;
wo3 yuan4 shou4 ren4he2 de5 lao2ku3 ,
zhi3:1 yuan4wang4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 .
3
dai4ling3 wo3 jing1 hei1an4 you1gu3 ,
an1ran2 guo4:4:5 hai3 shang4 bao4feng1 ,
dang4:1tian1 shang4 yong3sheng1 men2 da4 kai1 ,
yuan4 yu3 zhu3 tong2 jin4 tian1ting2 .
kao4jin4 zhu3 , kao4jin4 zhu3 ,
kao4jin4 zhu3 , kao4jin4 zhu3 ;
dang4:1tian1 shang4 yong3sheng1 men2 da4 kai1 ,
yuan4 yu3 zhu3 tong2 jin4 tian1ting2 .