wo3 yong3 bu4 wang4ji4 ni3
1
zhu3 bao3gui4 ying1xu3 :
" wo3 yong3 bu4 wang4ji4 ni3 , "
wu2 he2 shi4 neng2 shi3 wo3 yu3 jiu4zhu3 fen1li2 ;
zong4ran2 yao4 jing1guo4 ji2 hei1an4 de5 you1gu3 ,
na4bian1 que4 shi4 yong3yuan3 guang1ming2 de5 mei3 de5:di4 .
2
xin4 kao4 zhu3 ying1xu3 :
" wo3 yong3 bu4 wang4ji4 ni3 "
wo3 jin1 chang4 xi3le4 ge1 ,
yi1zhi2 zou3 xiang4qian2 ;
shi4ren2 sui1 miao3shi4 ,
peng2you5 zong4 dou1 yuan3li2 ,
wo3 zai4 tian1shang4 mei3 jia1 yong3yuan3 bei4 ji4nian4 .
3
dang1 na4 rong2yao4 ri4 ,
wo3 zhan4 zai4 jin1 men2 qian2 ,
zai1nan4 yi3 cheng2 guo4qu4 ,
zai4 mei2you3 chou2ku3 ;
he2deng3 de5 kuai4le4 ,
ting1 dao4 tian1shang4 en1 yan2 :
" huan1ying2 zhong1xin1 pu2ren2 hui2 jia1 xiang3 yong3 fu2 . "
0
wo3 yong3 bu4 wang4ji4 ni3 huo4 li2qi4 ni3 ;
wo3 shou3 yong3yuan3 tuo1 zhu4 ,
wo3 bi4 yong3yuan3 fu2chi2 ;
wo3 yong3 bu4 wang4ji4
ni3 huo4 li2qi4 ni3 ,
wo3 shi4 ni3 jiu4shu2 zhu3 bi4ran2 kan4gu4 .

wo3 yong3 bu4 wang4ji4 ni3 ,
wo3 yong3 bu4 li2qi4 ni3 ;
wo3 yong3 bu4 wang4ji4 ni3 ,