zhu3 ye1su1 , wo3 ai4 ni3
1
zhu3 ye1su1 , wo3 ai4 ni3 ,
shen1 zhi1 wo3 shu3:zhu3 ,
shi4shang5 zui4 zhong1:4 yan4yue4 ,
wei4 ni3 yuan4 she3qi4 ;
yin1 ni3 shi4 wo3 jiu4zhu3 ,
huan2qing1 wo3 zui4 zhai4 ,
ruo4 wo3 ceng2 ai4 ye1su1 ,
ru2jin1 geng4:1 qin1ai4 .
2
zhu3 ye1su1 , wo3 ai4 ni3 ,
yin1 ni3 xian1 ai4 wo3 ,
bei4 ding1 shi2zi4jia4 shang4 ,
wei4 shu2 wo3 zui4guo4 ;
ni3 dai4 jing1ji2 guan1mian3 ,
shou4 ling2ru3 xian4hai4 ,
ruo4 wo3 ceng2 ai4 ye1su1 ,
ru2jin1 geng4:1 qin1ai4 .
3
wu2lun4 sheng1huo2 cun2liu2 ,
wo3 ai4mu4 ye1su1 ,
zai4 shi4 shang4 cun2 yi1 xi1 ,
reng2 song4yang2 wo3 zhu3 ;
si3wang2 yin1 ying3 lin2dao4 ,
huan2:hai2 zan4mei3 bu2zhu4 ,
ruo4 wo3 ceng2 ai4 ye1su1 ,
ru2jin1 geng4:1 qin1ai4 .
4
zai4 rong2mei3 de5 tian1 gong1 ,
kuai4le4 wu2jin4 qi1 ,
zai4 guang1ming2 de5 mei3 de5:di4 ,
yong3yuan3 bai4 ni3 ;
dai4 shang4 hua2li4 guan1mian3 ,
ge1song4 da4 zhu3zai3 ,
ruo4 wo3 ceng2 ai4 ye1su1 ,
ru2jin1 geng4:1 qin1ai4 .