ha1li4lu4ya3 , wo3 zhen1 kuai4le4
ha1li4lu4ya3 , ha1li4lu4ya3 ,
wo3 zhen1 kuai4le4 zi4wo3 kai1shi3 ben1 tian1 cheng2 ;
qian2tu2 guang1ming2 , zui4 dan1 chu2 qing1 ,
zhu3 de5 ci2ai4 yong3 yi4 yong3 yi4 wo3 xin1ling2 .