le4:4:4:yue4 song4 shen2 en1
1
huan2 qiu2 xiang3ying5 zan4mei3 sheng1 ,
tong2 zai4 zhu3 nei4 le4:4:4:yue4 ying2 ying2 ,
yun4 mei3 yi4 xie2 zan4 zhu3 en1 ,
chong2gao1 ren2sheng1 zhang1 zhu3 rong2 .
quan2 shi4jie4 min2 zhong4
qian1gong1 yang3 zhan1 zhu3 ci2 rong2 .
qi2 yang2sheng1 ! tong2 zan4 song4 !
le4:4:4:yue4 xiang3 zhu3 ai4 shen1 qie3 feng1 .
2
dang1 zhi1 shang4di4 shi4 zhi4 zun1 ,
chuang4zao4 wan4wu4 xian3 jiang4 xin1 ,
yi3 qi2 shen2 neng2 yun4 tian1 ti3 ,
zai4 qi2 ai4 zhong1:4 wo3 sheng1cun2 .
wo3 shi4 ta1 suo3 zao4 ,
huan1 ran2 gui1yi1 yong3 xin4 kao4 .
yong3 jian1 li4 ! yong3 zhan4 lao2 !
meng2 ta1 fu2chi2 bu4 dong4yao2 .
3
jin4ru4 sheng4 men2 song4 zhu3 ming2 ,
lao2ku3 xin1ling2 de5:2:dei3 an1ning2 ,
su4mu4 zhuang1yan2 yang3 sheng4 yan2 ,
deng3hou4 shen2 zhi3 lai2 xian3ming2 .
wo3 yi3 shen1 li4 xing2 ,
biao2da2 gan3xie4 you2 zhong1 cheng2 ;
jin4xin1 xing4 , jin4 cai2neng2 ,
bao4da2 tian1fu4 en1 hui1hong2 .
4
tian1fu4 shang4di4 shi1 en1 shen1 ,
tao1tao1 bu4jue2 si4 jiang1he2 ,
zun1xing2 zhu3 zhi3 de5:2:dei3 ping2an1 ,
zi4you2 que4 yin1 fu4 zhu3 e4 .
zhu3 luu4 que4 ke3 kao4 ,
xing2 zhu3 guang1 zhong1:4 bu4 die1dao3 .
wan1gu3 xin1 , bai3 shi4 zhao1 ,
zhen1li3 guang1hui1 yong3 zhao4yao4 !