ken3qiu2 zhu3 xiang4 mu4ren2 ling3dao3
1
ken3qiu2 zhu3 xiang4 mu4ren2 ling3dao3 ,
wo3men5 ji2 xu1 ni3 kan4gu4 ,
ling3 dao4 feng1sheng4 cao3 yuan2 wei4yang3 ,
zai4 yang2 lan2 zhong1:4 meng2 bao3hu4 ;
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
ni3 ceng2 shu2 wo3men5 gui1 ni3 ;
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
ni3 ceng2 shu2 wo3men5 gui1 ni3 .
2
wo3men5 shu3:zhu3 ni3 , qiu2 ni3 kan4gu4 ,
yin3dao3 wo3men5 zou3 tian1 lu4 ,
bao3shou3 wo3men5 yuan3li2 zui4 wu1 ,
xun2zhao3 wo3men5 , ruo4 mi2tu2 !
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
qiu2 ting1 wo3men5 dao3gao4 sheng1 ;
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
qiu2 ting1 wo3men5 dao3gao4 sheng1 .
3
wo3men5 pin2ku3 man3 shen1 zui4 you2 ,
ni3 ceng2 ying1xu3 yuan4 shou1liu2 ,
ni3 you3 quan2neng2 en1dian3 feng1 hou4 ,
wo3men5 de5:2:dei3 jie2jing4 zi4you2 ;
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
wo3 yuan4 gan3 kuai4 gui1xiang4 ni3 ;
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
wo3 yuan4 gan3 kuai4 gui1xiang4 ni3 .
4
yuan4 wo3men5 zao3 meng2 zhu3 hou4en1 ,
yuan4 zao3 ri4 zun1 zhu3 zhi3yi4 ,
jing4 qiu2 en1 zhu3 , du2 yi1 jiu4zhu3 ,
yi3 ai4 man3 wo3men5 xin1huai2 ;
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
ceng2 ai4 wo3men5 jin1 reng2 ai4 ;
wan4 fu2 ye1su1 , wan4 fu2 ye1su1 ,
ceng2 ai4 wo3men5 jin1 reng2 ai4 .