zhu3 ye1he2hua2 shi4 wo3 mu4 zhe3
1
zhu3 ye1he2hua2 shi4 wo3 mu4 zhe3 ,
wo3 bi4 bu4 zhi4 que1 qian4 ,
shi3 wo3 tang3 wo4 zai4 qing1cao3 de5:di4 ,
ling3 wo3 an1xie1 shui3 bian1 .
2
ta1 shi3 wo3 ling2 de2zhao2 su1xing3 ,
shi2ke4 fu2chi2 kan4gu4 ,
yin1 ta1 rong2yao4 sheng4 shan4 zun1 ming2 ,
dao3 wo3 xing2zou3 yi4 lu4 .
3
sui1ran2 xing2 guo4:4:5 si3 yin1 you1gu3 ,
wo3 ye3 bu4 pa4 zao1 hai4 ,
ni3 zhang4 ni3 gan1 dou1 an1wei4 wo3 ,
yin1 ni3 yu3 wo3 tong2 zai4 .
4
di2ren2 mian4qian2 ni3 you4 wei4 wo3
bai3she4 mei3hao3 yan2xi2 ,
ni3 yong4 sheng4 you2 gao1:4 wo3de5 tou2 ,
shi3 wo3 fu2 bei1 man3 yi4 .
5
en1hui4 ci2ai4 bi4 sui2zhe5 wo3 ,
yi1sheng1yi1shi4 bu2duan4 ,
wo3 bi4 ju1zhu4 zai4 zhu3 dian4 zhong1:4 ,
zhi2dao4 yong3 yong3yuan3 yuan3 .