zhu3 fan2shi4 yin3dao3
1
jiu4shi4zhu3 fan2shi4 yin3dao3 wo3 ,
wo3 he2 xu1 bie2 you3 suo3 qiu2 ,
zhu3 ai4lian2 wo3 he2 yong4 duo1 yi2 ,
wo3 yi4sheng1 meng2 zhu3 juan4 you4 ,
wo3 ping2 xin4 zai4 zhu3 li3 an1ju1 ,
xiang3 tian1shang4 ping2an1 xi3le4 ,
wo3 shen1 zhi1 wu2lun4 yu4 he2 shi4 ,
zhu3 wei4 wo3 an1pai2 wen3tuo3 ; tuo3 .
2
jiu4shi4zhu3 fan2shi4 yin3dao3 wo3 ,
wan1qu1 lu4 ta1 ci4 xi3le4 ,
yu4 shi4lian4 zhu3 ci4 en1 xiang1zhu4 ,
sheng1ming4 liang2 ri4ri4 ci4 wo3 ,
wo3 bu4 luu3 sui1 pi2fa2 yu4 die1 ,
wo3 xin1ling2 gan1ke3 wu2li4 ,
xing4 wo3 jian4 ling2 pan2 xian4 wo3 qian2 ,
xi3le4 quan2 yong3liu2 bu4 xi1 ; xi1 .
3
jiu4shi4zhu3 fan2shi4 yin3dao3 wo3 ,
zhu3 ci2 he2deng3 feng1fu4 ,
zhu3 ying1xu3 zai4 tian1fu4 jia1li3 ,
wei4 wo3 bei4 an1le4 zhu4chu4 ,
dao4 na4 ri4 wo3 fu4huo2 bian4hua4 ,
zhan3 yi4 fei1 jin4 guang1ming2 suo3 ,
qian1wan4 nian2 wo3 reng2 yao4 ge1chang4 ,
ye1su1 fan2shi4 yin3dao3 wo3 ; wo3 .