zhi3shi4 ni3 lu4
1
zhi3shi4 ni3 lu4 , zhu3 a4 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
qiu2 zhu3 shi1 en1 dai4ling3 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
shi3 wo3 hang2dao5 bu4 pian1 ,
ping2 xin4 bu4 ping2 yan3 jian4 ,
yi3 guang1 yin3dao3 zai4 qian2 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
2
dang1 wo3 you1chou2 gua4luu4 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
di4shang4 kuai4le4 shi1qu4 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
dang1 wo3 ji4mo4 gu1dan3 ,
huo4 yu4 bei1shang1 ku3nan4 ,
cheng2 bai4 de2shi1 zhi1 jian4:4:1:1:1 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
3
dang1 you3 yi2 ju4 jing1kong3 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
dang1 you3 hei1 yun2 bi4 kong4 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !
bu4lun4 feng1 yu3 yin1 qing2 ,
bu4lun4 tong4ku3 you1 jing1 ,
shi3 wo3 qian2tu2 guang1ming2 ,
zhi3shi4 ni3 lu4 !