ye1su1 ling3 wo3
1
ye1su1 ling3 wo3 , he2deng3 fu2qi5 !
xin1zhong1 chong1man3 ping2an1 huan1xi3 ;
wu2lun4 he2chu5 dong4jing4 qi3 zuo4 ,
you3 zhu3 ye1su1 shi2chang2 ling3 wo3 .
2
you3shi2 zao1yu4 kun4ku3 you1shang1 ,
you3shi2 xin1zhong1 xi3le4 huan1chang4 ;
feng1 ping2 lang4 jing4 , huo4 qi3 kuang2 bo1 ,
.
3
wo3 yuan4 jin3wo4 en1 zhu3 sheng4 shou3 ,
;
wu2lun4 he2 shi4 zhi1zu2 kuai4le4 ,
yin1 you3 ye1su1 shi2chang2 ling3 wo3 .
4
dang1 wo3 zou3 wan2 yi4sheng1 lu4cheng2 ,
kao4 zhu3 en1dian3 wan2quan2 de2sheng4 ;
si3wang2 leng3 he2 wo3 bu4 pa4 guo4:4:5 ,
yin1 you3 jiu4zhu3 ye1su1 ling3 wo3 .
0
ye1su1 ling3 wo3 , ri4ri4 ling3 wo3 ,
ye1su1 en1 zhu3 qin1shou3 ling3 wo3 ;
wo3 yuan4 zhong1cheng2 gen1 zhu3 jiao3 zong1 ,
yin1 meng2 wo3 zhu3 qin1shou3 ling3 wo3 .