ci2 guang1 yin3ling3
1
hei1an4 zhi1 zhong1:4 ,
ken3qiu2 ci2 guang1 yin3ling3 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 !
hei1ye4 man4 man4 ,
wo3 you4 yuan3li2 jia1ting2 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 !
wo3 bu4 qiu2 zhi1 qian2 lu4 shi4 he2 qing2 jing3 ,
zhi3:1 ken3qiu2 zhu3
yi1 bu4 yi1 bu4 yin3ling3 .
2
wo3 qian2 wei4ceng2
xu1xin1 xiang4 zhu3 ken3qiu2 :
dao3 wo3 qian2 xing2 !
zuo2 xing2 ji3 lu4 ,
dan4 jin1 xiang4 zhu3 ken3qiu2 :
dao3 wo3 qian2 xing2 !
cong2qian2 wo3 ai4 chen2ni4 fan2hua2 xiang3shou4 ,
jiao1zong4 wu2 ji4 ,
qiu2 zhu3 ji2 wang4:3 bu4 jiu1 .
3
chang2 meng2 yin3dao3 ,
shen1xin4 zhu3 reng2 yin3ling3 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 !
jing1guo4 huang1 shan1 ,
jing1guo4 kuang4ye3 , hong2 liu2 ,
zhi2dao4 tian1 ming2 ,
sui1 ceng2 zan4 bie2 wo3 xin1 suo3 ai4 xiao4lian3 ,
chen2xi1 guang1 zhong1:4 ,
ru2jin1 zai4 de5:2:dei3 zhong4:-:chong2 feng2 .
a4men2 .