ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3
1
ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 ,
jiang1 wo3 zui4guo4 chu2 qing1 ,
tuo1li2 shi4 yu4 , huo4de2 zi4you2 ,
shi3 wo3 nei4xin1 jie2jing4 .
2
ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 ,
zheng4 bei4 you1 ku3 ya1 bi1 ;
yuan4 zuo4 pu2ren2 , zhong1xin1 ai4 zhu3 ,
de5:2:dei3 xiang3 zhu3 ci4 an1xi1 .
3
ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 ,
zheng4zai4 zhan4chang2 dou4zheng1 ;
yi1qie4 tong4ku3 jian1 kun4 zhi1 zhong1:4 ,
zuo4 wo3 jian4kang1 sheng1ming4 .
4
ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 ,
zhu4 wo3 bu4 ru4 mi2tu2 ;
zai4 hei1an4 kun4huo4 huan2jing4 zhong1:4 ,
zhi3shi4 shang4 jin4 dao4lu4 .
5
ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 ,
mian4lin2 kuang2feng1 ju4lang4 ,
di2jun1 xiang4 wo3 meng3lie4 gong1ji1 ,
qiu2 zhu3 jin4 wo3 shen1 pang2 .
6
ken3qiu2 zhu3 chui2 nian4 wo3 ,
jin1shi4 hong2shui3 yi3 guo4:4:5 ,
de5:2:dei3 jian4 yong3yuan3 guang1ming2 mei3 an4 ,
yu3 zhu3 gong4 xiang3 yong3 le4:4:4:yue4 .