hui2 ying1 zhu3 ci2 sheng1
1
wo3 wen2 ye1su1 rou2 sheng1 shuo1 dao4 :
" lai2 jiu4 wo3 , de5:2:dei3 ping2an1 ,
kun4fa2 de5 ren2 dang1 lai2 jiu4 wo3 ,
kao4jin4 wo3de5 huai2 jian4:4:1:1:1 . "
wo3 ben3 lao2ku3 , pi2juan4 , you1chou2 ,
wen2 yan2 ji2 lai2 jiu4 zhu3 ,
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 kuai4le4 huan1xin1 ,
de2zhao2 an1xi1 zhi1 chu3/4 .
2
wo3 wen2 ye1su1 rou2 sheng1 shuo1 dao4 :
" wo3 you3 huo2shui3 ling2 quan2 ,
rang4 gan1ke3 zhe3 zi4you2 qu3 yin3:4 ,
sheng1ming4 bi4 yong3 bao3quan2 . "
wo3 wen2 zhu3 yan2 ji2 lai2 jiu4 zhu3 ,
chang4 yin3:4 sheng1ming4 huo2 quan2 ,
wo3 ke3 li4 zhi3 , wo3 ling2 li4 su1 ,
jin1 huo2 zai4 zhu3 li3mian4 .
3
wo3 wen2 ye1su1 rou2 sheng1 shuo1 dao4 :
" wo3 nai3 an4 shi4 zhi1 guang1 ,
xiang4 wo3 yang3wang4 ru2 jian4 yang2guang1 ,
zhong1ri4 zhao4yao4 hui1huang2 . "
wo3 wen2 zhu3 yan2 xiang4 zhu3 yang3wang4 ,
guo3 ru2 xing1 ri4guang1 ming2 ,
wo3 bi4 zai4 zhu3 sheng1ming4 guang1 zhong1:4 ,
xing2 wan2 yi4sheng1 lu4cheng2 .