gei3 chou2 fan2 ren2
1
you1chou2 fan2men4 de5 ren2 ,
tun1sheng1 er2 yin3qi4 ,
kuai4 dao4 shi1en1zuo4 qian2 ,
qian2cheng2 qu1xi1 ;
cheng2 shi4 chuang4 shang1 de5 xin1 ,
xi4 su4 ni3 bei1ai1 ;
shi4shang5 de5 you1chou2 ,
tian1shang4 dou1 neng2 jie3 .
2
nan2 zhen1 zhi3shi4 mi2tu2 ,
huan1xin1 wei4 wu2 gao4 ,
tong4hui3 zhe3 huo4 pan4wang4 ,
sheng4jie2 hui1 yao4 ,
qing3 ting1 bao3 hui4 en1 shi1 ,
wen1rou2 de5 shuo1 dao4 :
" shi4shang5 de5 you1chou2 ,
tian1shang4 neng2 zhi4liao2 . "
3
qing3 kan4:1 sheng1ming4 de5 bing3 ,
kan4:1 sheng1ming4 huo2 quan2 ,
sheng4 fu4 bao3zuo4 liu2 xia4 ,
gan1mei3 chun2 quan2 ;
kuai4 fu4 zhu3 ai4 cheng2:sheng4 yan2 ,
ni3 ying1dang1 shen1 zhi1 ,
shi4shang5 de5 you1chou2 ,
tian1shang4 neng2 xiao1shi1 .