wei3da4 de5 ai4
1
yong3 bu4 li2 wo3 wei3da4 de5 ai4 ,
wo3 ling2 pi2juan4 , an1xi1 zhu3 nei4 ,
shu3:zhu3 ni3 sheng1ming4 xian4zai4 xian4shang5 ,
yuan4 ta2 zai4 ni3 en1dian3 hai3yang2 ,
geng4jia1 zhuang4 kuo4 hao4dang4 .
2
zhao4 wo3 dao4lu4 sheng1ming4 zhi1 guang1 ,
qiu2 ni3 jiang1 wo3 can2 deng1 ti1 liang4 ,
shi3 wo3 xin1zhong1 zai4 xian4 guang1mang2 ,
sheng1ming4 ji2 ni3 rong2mei3 en1 guang1 ,
geng4:1 jue2 mei3li4 hui1huang2 .
3
tong4ku3 shi2 an1wei4 wo3 zhi1 le4:4:4:yue4 ,
wo3 xin1 zen3 neng2 jiang1 ni3 ju4jue2 !
wo3 zai4 yu3 zhong1:4 zhan1wang4 cai3 hong2 ,
zhi1dao5 ying1xu3 bu2hui4 luo4kong1 ,
tian1 ming2 lei4 hen2 wu2 zong1 .
4
shi3 wo3 tai2tou2 de5 shi2zi4jia4 ,
bu4 gui1yi1 ni3 wo3 fu4 he2 wang4:3 ?
shu3:zhu3 shi4 rong2hua2 jin1 yuan4 mai2zang4 ,
duo3 duo3 hong2 hua1 kai1 bian4di4 shang4 ,
sheng1ming4 yong3yuan3 jiu3 zhang333:chang22 .