shi2jia4 bu2hui4 zhong4:-:chong2 guo4:4:5 zhu3 en1dian3
1
zhu3 ci4 de5 shi2jia4 sui1ran2 chen2zhong4 ,
zong3 bu4 zhong4:-:chong2 guo4:4:5 zhu3 en1dian3 ,
ke3pa4 de5 feng1 lang4 sui1 huan2rao3 wo3 ,
dan4 bu4neng2 zhe1yan3 zhu3 lian3 .
2
ling2 cheng2 de5 jing1ji2 sui1ran2 jian1 rui4 ,
zhu3 cang2 jing1 mian3 geng4:1 tong4chu3 ,
wo3 yin3:4 de5 ku3 bei1 suan4 de5:2:dei3 shen2me5 ,
ke4xi1ma3ni2 geng4:1 qi1 ku3 .
3
en1 zhu3 de5 ai4 guang1zhao4 de5:2:dei3 geng4:1 liang4 ,
zhao4 zai4 wo3 kun4ku3 lu4 zhong1:4 ,
ruo4 wo3 neng2 qian1bei1 bang1zhu5 ta1ren2 ,
wo3 dan4zi5 bi4 geng4:1 qing1song1 .
4
zun1xing2 zhu3 zhi3yi4 chong1man3 xi3le4 ,
dang1 wo3 huo2 zai4 ta1 mian4qian2 ,
wo3 dai4 yi1qie4 dao4 zhu3 bao3 xue4 quan2 ,
zhi3you3 ta2 shi3 wo3 wan2quan2 .
0
shi2jia4 bu2hui4 zhong4:-:chong2 guo4:4:5 zhu3 en1dian3 ,
feng1 lang4 bu4neng2 zhe1yan3 zhu3 ai4 lian3 ;
wo3 xin1 zhen1 kuai4le4 man3zu1 ,
yin1 zhi1 zhu3 yu3 wo3 tong2 zhu4 ,
gu4 neng2 de2sheng4 qie3 you3yu2 .