ye1su1 tong2 zai4 jiu4shi4 tian1tang2
1
zi4cong2 ye1su1 shi3 wo3 shi4fang4 ,
zai4 de5:di4 ru2 tian1 wu2xian4 huan1chang4 ;
shi4shang5 sui1 you3 kun4ku3 you1shang1 ,
ye1su1 tong2 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 .
2
cong2qian2 tian1tang2 he2222:huo2 wo3 ge2kai1 ,
jin1sheng1 xiao4lian3 xian3chu1 ci2ai4 ;
ru2jin1 tian1tang2 zai4 wo3 xin1huai2 ,
yong3 yong3yuan3 yuan3 bu2hui4 geng1gai3 . .
3
bu4lun4 zhu4 zai4 ren4he2 di4fang5 ,
huo4 zai4 ping2yuan2 , huo4 zai4 shan1 shang4 ,
huo4 zhu4 da4sha4 , huo4 zhu4 mao2 fang2 ,
ye1su1 tong2 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 .
0
ha1li4lu4ya3 , zui4 de5:2:dei3 she4mian3 ,
ye1su1 tong2 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 ,
bu4lun4 zhu4 zai4 ren4he2 di4fang5 ,
ye1su1 tong2 zai4 jiu4shi4 tian1tang2 .