zhu3 de5 e4 rong2yi5
1
zhu3 shi4 wo3 mu4 zhe3 , wo3 yi1 wu2 suo3 que1 ,
ta1 shi3 wo3 an1ran2 tang3 wo4
zai4 qing1cui4 de5 jia1 mei3 cao3 yuan2 ,
ling3 wang4:3 you1 jing4 shui3 bian1 .
2
wo3 ken3qie4 qiu2 zhu3 ci4gei3 wo3 li4liang5 ,
shi3 wo3de5 ling2hun2 fu4su1 ;
wei4 zhu3 zi4ji3 bao3gui4 de5 ming2 ,
yin3 dao4 wo3 zou3 yi4 lu4 .
3
wo3 sui1ran2 xing2 guo4:4:5 si3 yin1 de5 you1gu3 ,
kao4 zhu3 wo3 bu4 pa4 zao1 hai4 ;
zhu3 zhang4 zhu3 gan1 dou1 an1wei4 wo3 ,
yin1 zhu3 yu3 wo3 tong2 zai4 .
0
zhu3 e4 rong2yi5 fu4 ,
zhu3 dan4zi5 qing1sheng5 ,
wo3 yi3jing5 li4 , wo3 yi3jing5 li4 ,
bu4lun4 zhou4ye4 jie1 meng2 zhu3 dai4ling3 ,
yong3 xiang3 huo2shui3 bu4 xi1 .