ta1 ji4 kan4gu4 ma2que4
1
wei4he2 hui1xin1 chang2 yuan4 tan4 ?
wei4he2 hei1ying3 mi2man4 ?
wei4he2 xin1ling2 jue2 gu1dan3 ?
shen4zhi4 yu4 tuo1 chen2 huan2 ?
ye1su1 shi4 wo3de5 fu2 bei1 ,
ta1 shi4 wo3de5 liang2you3 ,
ta1 ji4 kan4gu4 xiao3 ma2que4 ,
shen1 zhi1 wo3 bi4 meng2 juan4 you4 ,
ta1 ji4 kan4gu4 xiao3 ma2que4 ,
shen1 zhi1 wo3 bi4 meng2 juan4 you4 .
2
wo3 ting1 jiu4zhu3 wen1rou2 sheng1 ,
chu2qu4 ni3 xin1 you1 qing2 ,
an1xi1 zhu3 huai2 duo1 tian2 jing4 ,
hao2wu2 yi2 ju4 zhan4 jing1 ;
you3 zhu3 yin3ling3 zai4 qian2tou5 ,
bu4bu4 gen1sui2 ta1 zou3 ,
ta1 ji4 kan4gu4 xiao3 ma2que4 ,
shen1 zhi1 wo3 bi4 meng2 juan4 you4 ,
ta1 ji4 kan4gu4 xiao3 ma2que4 ,
shen1 zhi1 wo3 bi4 meng2 juan4 you4 .
3
dang1 wo3 mei3 ci4 yu4 shi4tan5 ,
hei1 yun2 zhe1gai4 mi2 man4 ,
xi3le4 shi1ge1 bian4 ai1tan4 ,
pan4wang4 zhuan3:4:4 wei4 an4 dan4 ;
wo3 jiu4 yao4 geng4:1 qin1jin4 zhu3 ,
ta1 bi4 chu2 wo3 you1chou2 ,
ta1 ji4 kan4gu4 xiao3 ma2que4 ,
shen1 zhi1 wo3 bi4 meng2 juan4 you4 ,
ta1 ji4 kan4gu4 xiao3 ma2que4 ,
shen1 zhi1 wo3 bi4 meng2 juan4 you4 .
0
wo3 chang4 yin1 wo3 you3 xi3le4 , (
you3 xi3le4 , )
wo3 chang4 yin1 wo3 zi4you2 ;
( zi4you2 ; )
wo3 jiu4zhu3 ji4 kan4gu4 ma2que4 ,
shen1 zhi1 wo3 bi4 meng2 juan4 you4 .