ni3 gu1dan3 me5
1
ni3 gu1dan3 me5 ? zhen1 gu1dan3 me5 ?
ye1su1 bi3 ni3 geng4:1 gu1dan3 ;
ta1 ceng2 jiang4sheng1 cheng2wei2 ren2zi3 ,
shou4jin4 ling2ru3 he2222:huo2 ku3nan4 .
ta1 ceng2 gu1dan3 zai4 cheng2 zhen4 jian4:4:1:1:1 ,
ceng2 gu1dan3 zai4 jia1luue4 shan1 ;
wei4 jian4 yi1 ren2 yu3 ta1 fen1 dan1 ,
shi4xiang3 ta1 xin1 he2 qi1can3 !
2
ni3 kun4juan4 me5 ? zhen1 kun4juan4 me5 ?
ye1su1 bi3 ni3 geng4:1 kun4juan4 ;
ta1 ceng2 kun4juan4 zai4 na4 ye4jian1 ,
ta1 ceng2 kun4juan4 bu4neng2 mian2 .
da4sheng1 qi2dao3 han4 ru2 xue4 dian3 ,
gui4 zai4 ke4xi1ma3ni2 yuan2 ;
zhong1 bei1:bei4 ku3 jia4 wang4:3 ge4 ge4di5 ,
zou3 wan2 shi4 lu4 gong1 cheng2quan2 .
3
ni3 pin2qiong2 me5 ? zhen1 pin2qiong2 me5 ?
ye1su1 bi3 ni3 geng4:1 pin2qiong2 ;
fei1niao3 you3 wo1 , hu2li5 you3 dong4 ,
wei2du2 ta1 chang2 ben1 xi1 dong1 .
cong2 wei4 an1shen1 , zou3 bian4 xiang1 cheng2 ,
xuan1chuan2 tian1 dao4 ren2 bu4 cong2 ;
xiang3 ta1 sheng1 zai4 ke4dian4 ma3 peng2 ,
zang4 zai4 ta1ren2 fen2mu4 zhong1:4 .
4
ni3 dan1 zhong4:-:chong2 me5 ? zhen1 dan1 zhong4:-:chong2 me5 ?
ye1su1 bi3 ni3 dan1 geng4:1 zhong4:-:chong2 ;
ta1 neng2 dan1dang1 ni3 wo3 you1shang1 ,
an1wei4 ni3 wo3 ku3 xin1 zhong1 .
ta1 ceng2 qin1 shen1 bei1fu4 zhong4dan4 ,
tou2 dai4 ji2 mian3 zen3 you1 tong4 ;
ta1 ceng2 bei4 gua4 shi2zi4jia4 shang4 ,
wei4 jiu4 ni3 wo3 jin4 tian1 gong1 .