shi2ke4 meng2 en1
1
yu3 ye1su1 tong2 si3 , wo3 yu3 zhu3 he2yi1 ,
yu3 ta1 tong2 fu4sheng1 , huo2 chu1 xin1 sheng1ming4 ;
yang3wang4 wo3 en1 zhu3 , rong2guang1 bi4 zhao4 lin2 ,
wo3 mei3 shi2 mei3 ke4 wei4 jiu4zhu3 zi3min2 .
2
mei2you3 yi1 shi4tan5 wo3 zhu3 bu4 kai1 lu4 ,
mei2you3 yi1 zhong4dan4 wo3 zhu3 bu4 dai4 fu4 ,
mei2you3 yi1 gua4luu4 wo3 zhu3 bu4 fen1 you1 ,
wo3 mei3 shi2 mei3 ke4 dou1 meng2 zhu3 juan4 you4 .
3
mei2you3 yi1 shang1 gan3 wo3 zhu3 bu4an1 wei4 ,
mei2you3 yi1 yan3lei4 wo3 zhu3 bu4 bao3gui4 ,
mei2you3 yi1 wei1xian3 wo3 zhu3 bu4 da1jiu4 ,
wo3 mei3 shi2 mei3 ke4 meng2 zhu3 bao3you4 .
4
mei2you3 yi1 ruan3ruo4 wo3 zhu3 bu4 fu2chi2 ,
mei2you3 yi1 bing4 huan4 wo3 zhu3 bu4neng2 yi1 ,
mei3 shi2 mei3 ke4 wo3 yu4 fu2 huo4 yu4 huo4 ,
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 , shi2chang2 bao3you4 wo3 .
0
mei3 shi2 mei3 ke4 wo3 meng2 zhu3 ai4 bao3shou3 ,
mei3 shi2 mei3 ke4 shu3:zhu3 tian1 sheng1ming4 ling3shou4 ,
yang3wang4 zhu3 ye1su1 rong2guang1 zhao4 lin2 ,
wo3 mei3 shi2 mei3 ke4 wei4 jiu4zhu3 zi3min2 .