wei2 zhu3 shi3 wo3 man3zu1
0
wei2du2 ye1su1 , wei2du2 ye1su1 ,
wei2du2 ta1 shi3 wo3 man3zu1 ;
yin1 wo3 zhi1dao5 ta1 yu3 wo3 tong2 zai4 ,
yi1qie4 zhong4dan4 cheng2 zhu4fu2 .