an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1:4
1
an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1:4 ,
an1wen3 zai4 zhu3 huai2 li3 ;
yin1 zhu3 ci2ai4 chang2 fu4 yi4 ,
wo3 ling2 tian2mei3 an1xi1 .
yao2 wen2 tian1shi3 ge1song4 sheng1 ,
shi3 wo3 kuai4le4 huan1chang4 ,
ge1sheng1 long3zhao4 rong2mei3 de5:di4 ,
dang4yang4 bi4yu4 hai3 shang4 .
2
an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1:4 ,
zai4 wu2 you1luu4 jing1hai4 ;
bu4 pa4 shi4jie4 de5 you4huo4 ,
bu4 pa4 zui4e4 qin1 hai4 .
tuo1li2 liao3:le5 yi2huo4 kong3ju4 ,
tuo1li2 fan2nao3 you1qi1 ,
zhi3:1 yu2 xia4 shao3:3:4:4 xu3 jian1nan2 ,
zhi3:1 yu2 yan3lei4 ji3 di1 .
3
ye1su1 ceng2 wei4 wo3 shou4 si3 ,
cheng2wei2 wo3 bi4nan4suo3 ;
wo3 zhu3 shi4 yong3shi4 pan2shi2 ,
wo3 bi4 yong3yuan3 kao4 tuo1 .
xian4jin1 dang1 ren3nai4 deng3hou4 ,
zhi2dao4 hei1ye4 fei1 zou3 ,
deng3dao4 jian4 qing1chen2 shu3guang1 ,
zhao4 zai4 jin1 se4:shai4 an4 shang4 .
0
an1wen3 zai4 ye1su1 shou3 zhong1:4 ,
an1wen3 zai4 zhu3 huai2 li3 ,
yin1 zhu3 ci2ai4 chang2 fu4 yi4 ,
wo3 ling2 tian2mei3 an1xi1 .