zhu3 , wo3 yuan4 zhong1xin1 yu2 ni3
1
zhu3 , wo3 yuan4 zhong1xin1 yu2 ni3 ,
ci4 wo3 neng2li4 , ci4 wo3 neng2li4 ,
zhu3 , wo3 yuan4 yu2 ni3 tong2hang2:tong2xing2 ,
shi2ke4 bu4 xi1 , shi2ke4 bu4 xi1 .
2
zhu3 , ci4 ni3 huo3re4 de5 xin1 ,
zhu4 wo3 xin1 nei4 , zhu4 wo3 xin1 nei4 ,
ci4 wo3 ni3 shan4liang2 xing4qing2 ,
tuo1li2 zhu1 zui4 , tuo1li2 zhu1 zui4 .
3
wo3 mei3 ri4 yao4 ru2ci3 xing2 ,
ni3 yi4 bi4 zun1 , ni3 yi4 bi4 zun1 ,
wei2du2 ye1su1 , wei2you3 ni3 ,
chong1man3 wo3 xin1 , chong1man3 wo3 xin1 .
0
wo3 yuan4 gen1 ni3 jiao3 zong1 xing2 ,
zun1 ni3 ming4ling4 , zun1 ni3 ming4ling4 ;
dao4lu4 shang4 ruo4 yu4 jing1ji2 ,
dao3 wo3 qian2 xing2 , qian2 xing2 .