wo3 ling2 xing1qi3
1
wo3 ling2 su4 xing3 , zhen4 fa1:1:4 jing1shen2 ,
nu3li4 xiang4qian2 zhi2ben4 ,
tian1 lu4 qian2 xing2 , re4xin1 bu4 juan4 ,
fang1 de5:2:dei3 bu4 xiu3 guan1mian3 .
2
qian1wan4 sheng4tu2 huan2rao3 ru2 yun2 ,
zhu4 shi4 ni3 xiang4qian2 ben1 ,
yi3 zou3 lu4cheng2 bu4zai4 hui2gu4 ,
zhi2 xiang4 mu4biao1 fen4 jin4 .
3
shang4 zhu3 ji4li4 sheng1yin1 po4qie4 ,
zai4 tian1 mian3 ni3 qian2jin4 ,
ding4jing1 yang3wang4 , zhong1dian3 bi4da2 ,
jiang3shang3 zhu3 shou3 qin1 shou4 .
4
meng2 zhu3 hu1 zhao4 , yong3 ben1 tian1 lu4 ,
bi4 de5:2:dei3 kai3xuan2 rong2yao4 ,
ta1 ri4 lai2dao4 wo3 zhu3 zu2 qian2 ,
jing4xian4 de2sheng4 guan1mian3 .