yuan4 zun1 zhu3 zhi3yi4
1
dan4yuan4 jiu4zhu3 ji1du1 xin1yi4 ,
zai4 wo3 shen1shang5 chang2 zhang1xian3 ;
yuan4 zhu3 ping2 ta1 ci2ai4 quan2neng2 ,
guan3li3 wo3 yan2xing2 .
2
dan4yuan4 tian1fu4 suo3 ci4 en1 yan2 ,
shi2shi2 ming2ke4 zai4 wo3 xin1 ;
ling4ren2 ming2 cha2 wo3 de2sheng4 li4 ,
wei2 kao4 zhu3 da4 neng2 .
3
dan4yuan4 tian1fu4 suo3 ci4 ping2an1 ,
zai4 wo3 sheng1ming4 zhong1:4 zuo4zhu3 ;
shi3 wo3 xin1ling2 chen2 zhe5 jian1ding4 ,
ke3 wei4 ren2 ji2 ku3 .
4
dan4yuan4 ji1du1 ye1su1 da4 ai4 ,
chong1 yi4 wo3 xin1 man3 ru2 hai3 ;
gao1ju3 ji1du1 , qian1bei1 xu1 ji3 ,
ai4 zhong1:4 yong3 kua1 sheng4 .
5
dan4yuan4 tian1tian1 ke4 di2 gang1qiang2 ,
fen4yong3 jian1ding4 xing2 tian1 cheng2 ;
ang2ran2 xiang4qian2 , bie2 shi4 bu4 gu4 ,
wei2du2 ren4ding4 zhu3 .
6
yuan4 wo3 pi1 dai4 zhu3 de5 mei3li4 ,
xi1yin3 shi1sang4 ren2 gui1 jiang4 ;
gan1 zuo4 ji4 ji4 wu2 wen2 qi4min3 ,
wei2 zhu3 bei4 xian3yang2 . a4men2 .