yuan4 you3 xin1 xin1
1
dan4yuan4 wo3 you3 song4 zhu3 zhi1 xin1 ,
ci3 xin1 cong2 zui4 shi4fang4 ,
shi2chang2 gan3shou4 jiu4zhu3 bao3 xue4
yi3 sa3 zai4 wo3 shen1shang5 .
2
yuan4 you3 wen1he2 shun4fu2 zhi1 xin1 ,
zuo4 wo3 jiu4zhu3 bao3zuo4 ,
ci3 xin1 zhi3:1 ting1 ji1du1 sheng1yin1 ,
wei2du2 zhu3 zhang3guan3 wo3 .
3
yuan4 you3 qian1bei1 ao4hui3 zhi1 xin1 ,
zhen1cheng2 chun2jie2 bu4 yi2 ,
huo4 sheng1 huo4 si3 , wu2lun4 he2 shi4
, zong3 bu4 yu3 zhu3 fen1li2 .
4
yuan4 you3de5 xin1yi4 nian4 geng1xin1 ,
you3 zhu3 sheng4 ai4 chong1man3 ,
sheng4jie2 , zheng4zhi2 , chun2 shan4 ,
wen1liang2 , qia4 yu3 zhu3 xin1 yi4ban1 .