wo3 ling2 fen4qi3
1
wo3 ling2 , fen4qi3 ! fen4qi3 !
bai3 tuo1 ding4 zui4 kong3ju4 ,
en1 zhu3liu2 xue4 she3ming4 ,
xian4ji4 jiang1 wo3 jiu4shu2 ,
zuo4 wo3 zhong1bao3 shen2 qian2 dai4 qiu2 ,
wo3 ming2 ke4 ji4 zai4 ta1 sheng4 shou3 .
2
wo3 zhu3 yong3 huo2 zai4 tian1 ,
dai4 wo3 xiang4 fu4 qi2qiu2 ,
wan2quan2 jiu4shu2 da4 ai4 ,
bao3 xue4 wei4 wo3 tang3 liu2 ,
bao3 xue4 sa3 bian4 shi1en1zuo4 qian2 ,
wei4 shu2 pu3 shi4 wan4min2 zui4qian1 .
3
jiu4zhu3 zai4 ge4 ge4di5 ,
chuang4 shang1 wei4 wo3 ren3shou4 ,
ding1 hen2 fang3fu2 fa1sheng1 ,
po4qie4 wei4 wo3 qi2qiu2 ,
da4sheng1 hu1han3 she4mian3 ta1men5 ,
jiu4shu2 zui4ren2 tuo1li2 si3 yin1 .
4
shang4 zhu3 yu3 ren2 he2hao3 ,
she4zui4 ci2 sheng1 hu1 zhao4 ,
jie1na4 wo3 wei4 er2nuu3 ,
jin1 wo3 bu4zai4 wei4ju4 ,
chong1man3 xin4xin1 yu3 zhu3 xiang1jin4 ,
huan1xin1 hu1qiu2 " a4ba4 , fu4qin5 . "