geng4:1 qin1jin4 en1 zhu3
1
zhu3 a4 , wo3 shu3:zhu3 ni3 ,
wo3 ting1 ni3 sheng1yin1 ,
shuo1 ni3 ai4 wo3 he2deng3 shen1 ,
dan4 wo3 geng4:1 ke3wang4
bei4 xin4xin1 ju3qi3 ,
shi3 wo3 geng4:1 neng2 qin1jin4 ni3 .
2
fen1bie2 wei4 sheng4 ,
zhuan1 wei4 wo3 suo3 yong4 ,
yang3lai4 ni3 sheng4 en1 da4 neng2 ;
zhu4 wo3 wang4:3 shang4 kan4:1 ,
you3 jian1gu4 pan4wang4 ,
zhu3 zhi3yi4 wo3 suo3 xiang4 wang4:3 .
3
sui1 pian4 ke4 shi2jian1
zai4 shi1en1zuo4 qian2 ,
he2deng3 xi3le4 nan2yi3 yan2 ;
fu3fu2 zhu3 jiao3 qian2 ,
yu3 zhu3 mian4dui4mian4 ,
ru2 mi4you3 huan1 ju4 gan1tian2 .
4
he2deng3 shen1 zhu3 ai4 ,
wo3 jin1 bu4neng2 ming2 ,
zhi2dao4 zou3 wan2 shi4 lu4cheng2 ;
he2deng3 da4 xi3le4 ,
wo3 jin1 wei4 quan2 li4 ,
zhi2dao4 yu3 zhu3 xiang3 an1xi1 .
0
yin3 wo3 qin1jin4 ,
geng4:1 qin1jin4 en1 zhu3
dao4 ni3 shou4 si3 bao3 jia4 qian2 ,
yin3 wo3 qin1jin4 , qin1jin4 ,
geng4:1 qin1jin4 en1 zhu3 ,
dao4 ni3 liu2 bao3 xue4 shen1bian1 .