kao4jin4 shi2jia4
1
qiu2 zhu3 shi3 wo3 jin4 shi2jia4 ,
yin1 you3 bao3gui4 quan2yuan2 ,
yi1zhi4 huo2shui3 mian3 dai4 jia4 ,
you2 ge4ge4ta1 liu2 xia4 .
2
wo3 zhan4jing1 kao4jin4 shi2jia4 ,
meng2 zhu3 ci2ai4 en1 dai4 ,
na4li5 you3 ming2liang4 chen2xing1 ,
rong2guang1 si4mian4 zhao4 lai2 .
3
qiu2 zhu3 shi3 wo3 jin4 shi2jia4 ,
si1nian4 xi1 ri4 qing2 jing3 ,
zai4 zhu3 shi2jia4 yin1bi4 xia4 ,
ri4ri4 ben1zou3 tian1 cheng2 .
4
jing3xing3 deng3hou4 shi2jia4 qian2 ,
xin4xin1 pan4wang4 ri4 jian1 ,
zhi2dao4 du4guo4 si3 zhi1 he2 ,
an1 di3 huang2jin1 mei3 an4 .
0
shi2zi4jia4 , shi2zi4jia4 ,
yong3yuan3 shi4 wo3 rong2yao4 ,
zhi2dao4 wo3 huan1 ju4 tian1 jia1 ,
reng2 kua1 zhu3 shi2zi4jia4 .