liu2 tong1 guan3 zi3
1
wo3 yao4 song4yang2 bao3gui4 jiu4zhu3 ,
ni3de5 ai4 shi3 wo3 gui1 ni3 ,
ni3 jie2jing4 wo3 you4 chong1man3 wo3 ,
shi3 wo3 cheng2 liu2 tong1 guan3 zi3 .
2
wo3 yuan4 dao3:4:4 kong4 rang4 zhu3 chong1man3 ,
cheng2wei2 zhu3 jie2jing4 qi4min3 ,
wo3 wu2li4 liang2 , wei2 zhu3 jia1 tian1 ,
neng2 wan2cheng2 zhu3 de5 ming4ling4 .
3
wo3 jian4zheng4 zhu3 jiu4shu2 en1dian3 ,
shi4fang4 wo3 tuo1li2 zui4 jing4 ,
zhu3 mai3 shu2 wo3 yong3yuan3 shu3:zhu3 zhu3 ,
xiang3shou4 zhu3 feng1sheng4 sheng1ming4 .
4
qiu2 zhu3 sheng4ling2 jin1 lai2 chong1man3 ,
wo3 feng4xian4 quan2 xin1 quan2 yi4 ,
sheng1ming4 huo2shui3 yong3yuan3 zhang333:chang22 liu2 ,
cong2 wo3 xin1 yong3liu2 bu4zhi3 .
0
zhu3 a4 , wo3 yuan4 cheng2wei2 guan3 zi3 ,
rang4 ni3 qi2miao4 da4 neng2li4 chong1man3 wo3 xin1 ,
ji2 wo3 liu2 chu1 ,
mei3 shi2 mei3 ke4 bu4 ting2zhi3 .