fei1 wo3 wei2 zhu3
1
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
shou4 ren2 jing4ai4 bing4 zun1chong2 ,
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
bei4 ren2 chuan2yang2 cheng1song4 ,
fei1 wo3 wei2 zhu3
xian3 zai4 yan2yu3 he2222:huo2 xing2dong4 ,
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
xian3 zai4 si1xiang3 yi2 rong2 .
2
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
wen1rou2 he2222:huo2 yue4 wei4 you1shang1 ,
fei1 wo3 wei2 zhu3
jiang1 yan3lei4 quan2 mo3 gan1 ,
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
ku3nao3 zhong4dan4 dai4 dan1dang1 ,
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
xiao1chu2 yi1qie4 kong3huang1 .
3
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
gong1ji3 wo3 yi1qie4 xu1yong4 ,
fei1 wo3 wei2 zhu3 ,
shi4 wo3 li4liang5 jian4kang1 ,
zhu3 , wei2you3 zhu3 ,
guan1huai2 wo3 shen1ti3 xin1ling2 ,
zhu3 , wei2you3 zhu3 ,
huo2 chu1 ni3de5 sheng1ming4 .
4
zhu3 , wei2you3 zhu3 ,
bu4jiu3 xian3 zai4 wo3 yan3qian2 ,
zhu3 , wei2you3 zhu3 ,
ji2da4 rong2yao4 ke3jian4 ,
zhu3 , wei2you3 zhu3 ,
wo3 suo3 pan4wang4 dou1 shi2xian4 ,
zhu3 , wei2you3 zhu3 ,
yi1qie4 zai4 ni3 li3mian4 .
0
qiu2 zhu3 zheng3jiu4 wo3 tuo1li2 zi4ji3 ,
rong2 he2:ge3 zai4 ni3 li3mian4 ,
jin1 hou4 huo2 zhe5 bu4zai4 shi4 wo3 ,
wei2 zhu3 huo2 wo3 li3mian4 .