shi2jia4 jing1bing1 kuai4 qi3lai5
1
shi2jia4 jing1bing1 kuai4 qi3lai5 ,
ming2liang4 kui1jia3 qi2 pi1 dai4 ,
bu4 pa4 dang1qian2 man3 jiang4:qiang2:3 di2 ,
zhong1xin1 yong3 zhan4 xu1 jin4li4 .
2
shi2jia4 biao1 zhi4 dang1 yang2qi3 ,
wei4 jiu4 shi4jie4 mian3 lun2wang2 ,
qi2 zhi4 piao1 piao1 ying2 feng1 zhang1 ,
gao1ju3 yin3dao3 ben1 qian2 fang1 .
3
bao3hu4 ruo4 zhe3 xun2 mi2 yang2 ,
an1wei4 you1 ku3 mian3 bei1shang1 ,
kao4 zhu3 da4 neng2 qi2 li4 zhan4 ,
yi2huo4 jin4 chu2 zui4 xiao1 wang2 .
4
shi2jia4 jun1 qi2 reng2 gao1 zhang1 ,
sheng4ling2 bao3 jian4 reng2 shan3liang4 ,
zhi2dao4 shi4shang5 wan4guo2 bang1 ,
gui1 xin4 zhu3 wan4 wang2 zhi1 wang2 .