xing1qi3 wei4 ye1su1
1
xing1qi3 xing1qi3 wei4 ye1su1 ,
shi2jia4 zhong1 yong3 jing1bing1 ,
gao1ju3 ji1du1 jun1wang2 qi2 ,
mo4 sun3 wo3 zhu3 wei1 ming2 ;
de2sheng4 bu2duan4 de5 de2sheng4 ,
yin1 zhu3 tong3ling3 quan2 jun1 ,
zhi2dao4 chou2di2 jie1 xiao1mie4 ,
wei2 zhu3 ji1du1 shi4 jun1 .
2
xing1qi3 xing1qi3 wei4 ye1su1 ,
zun1 cong2 hao4jiao3 jun1 ling3:4:4:4 ,
jin1tian1 shi4 zhu3 rong2yao4 ri4 ,
kuai4 xiang4 di2 zhen4 jin4 gong1 ;
tong2xin1 fu2yi4 zhu3 qi2 xia4 ,
yong3 kang4 chou2di2 wan4qian1 ,
wei1xian3 shi2 dan3liang4 geng4:1 zhuang4 ,
li4liang5 bi4 da4 zeng1tian1 .
3
xing1qi3 xing1qi3 wei4 ye1su1 ,
zhi3:1 kao4 jiu4zhu3 da4 neng2 ,
xue4qi4 zhi1 yong3 nan2 yi3kao4 ,
ji3 li4 bu4neng2 de2sheng4 ;
chuan1 shang4 fu2yin1 de5 kui1jia3 ,
qian2cheng2 dao3gao4 jing3xing3 ,
wei1xian3 zhong4ren4 bu4 wei4ju4 ,
kao4 zhu3 bi4 neng2 de2sheng4 .
4
xing1qi3 xing1qi3 wei4 ye1su1 ,
zheng1zhan4 bu2hui4 jiu3 zhang333:chang22 ,
jin1ri4 sui1 you3 gan1ge1 sheng1 ,
ming2ri4 kai3ge1 gao1chang4 ;
zhong1xin1 fen4yong3 de2sheng4 zhe3 ,
bi4 de5:2:dei3 sheng1ming4 guan1mian3 ,
bing4 yu3 rong2yao4 da4 jun1wang2 ,
zhang3quan2 zhi2dao4 yong3yuan3 .