shi2jia4 jing1bing1
1
wo3 shi4fou3 zhu3 shi2jia4 jing1bing1 ,
gen1sui2 gao1yang2 qian2 xing2 ?
shi4fou3 ju4pa4 wei4 zhu3 zuo4 gong1 ,
xiu1 yu2 cheng2ren4 zhu3 ming2 ?
2
bie2ren2 wei4 zhu3 fen4yong3 zuo4 zhan4 ,
xue4 han4 man3 pi1 sha1 chang2 ,
nan2dao4 zi4ji3 du2 xiang3 an1yi4 ,
xiao1yao2 jin4ru4 tian1tang2 ?
3
qi3ke3 an1yi4 ru2 wu2 chou2di2 ?
qi3 wu2 hong2 bo1 dang1 du3 ?
shi4su2 qi3 yu3 zhu3 en1 wei4 you3 ?
qi3neng2 zhu4 wo3 xiang4 zhu3 ?
4
ruo4 yao4 de2sheng4 bi4xu1 zheng1zhan4 ,
dan3liang4 qiu2 zhu3 jia1 tian1 ;
bu4 ci2 lao2ku3 , ren3shou4 xin1 suan1 ,
kao4 zhu3 zhen1 dao4 , xiang4qian2 .