jian1shou3 zhen4 de5:di4
1
wo3 zhong4 di4xiong1 , kan4:1 na4 qi2 hao4
zai4 tian1kong1 zhao1 zhan3 !
jiu4yuan2 jun1 bing1 jing1 yi3 chu1xian4 ,
sheng4li4 zai4 mu4qian2 .
2
kan4:1 na4 mo2 jun1 da4 dui4 lai2 gong1 ,
sa1dan4 zuo4 xian1feng1 ,
si4wei2 yong3shi4 jing1 yi3 dong4yao2 ,
yong3 qi4 ji3 quan2 xiao1 .
3
bo2dou3 meng3lie4 , zhang333:chang22 qi1 ku3 zhan4 ,
yuan2jun1 yi3 chu1xian4 ,
ji1du1 yuan2shuai4 qin1 lin2 tong3ling3 ,
di4xiong1 kuai4 zhen4xing1 .
4
rong2yao4 qi2 zhi4 sui2 feng1 piao1 yang2 ,
hao4jiao3 jin1 chui1 xiang3 ,
ji2 wo3 jiu4zhu3 tong3shuai4 wei1 ming2 ,
bi4 da4da4 de2sheng4 .
0
" wo3 kuai4 zai4 lai2 , jian1shou3 zhen4 de5:di4 !
" zhe4 shi4 zhu3 ming4ling4 .
wo3 yuan4 xiang4 zhu3 jian1ding4 hui2 ying1 :
" bi4 kao4 en1 jin4zhong1 ! "