ji1du1 jing1bing1 qian2jin4
1
ji1du1 jing1bing1 qian2jin4 ,
qi2 xiang4 zhan4chang2 zou3 ,
shi2jia4 jing1qi2 gao1ju3 ,
yin3ling3 zai4 qian2tou5 ;
zhu3 ji1du1 shi4 yuan2shuai4 ,
ling3 wo3 gong1 chou2di2 ;
qi2 kan4:1 wo3 zhu3 qi2 hao4 ,
jin4ru4 zhan4 zhen4 de5:di4 .
2
jian4 zhu3 de2sheng4 qi2 hao4 ,
sa1dan4 jun1 tao2bi4 ,
ji1du1 jing1bing1 qian2jin4 ,
sheng4li4 zai4 qian2tou5 ;
di4yu4 gen1ji1 zhen4dong4 ,
zhi3:1 yin1 huan1hu1 sheng1 ,
zhu3 nei4 di4xiong1 gao1chang4 ,
xiang4 zhu3 xian4 song4yang2 .
3
ji1du1jiao4 hui4 qian2jin4 ,
hao4dang4 ru2 da4 jun1 ,
di4xiong1 nu3li4 ben1zou3 ,
bu4 xian1 xian2 jiao3 zong1 ;
wo3men5 yi1xin1yi1yi4 ,
tuan2jie2 gong1 di2jun1 ,
xin4yang3 pan4wang4 xiang1tong2 ,
ai4xin1 yi4 yi2zhi4 .
4
meng2 en1 sheng4tu2 qian2jin4 ,
huan1xin1 qi2 qian2wang3 ,
da4jia1 yi4 kou3 tong2 sheng1 ,
kai3ge1 gao1sheng1 chang4 ;
rong2yao4 zun1gui4 song4zan4 ,
gui1 ji1du1 wo3 wang2 ,
shi4ren2 tian1shi3 tong2 chang4 ,
song4yang2 yong3 wu2jiang1 .
0
ji1du1 jing1bing1 qian2jin4 ,
qi2 xiang4 zhan4chang2 zou3 ,
shi2jia4 jing1qi2 gao1ju3 ,
yin3ling3 zai4 qian2tou5 .