wan4shi4 zhan4zheng1
1
xin4tu2 kan4:1 na3 , wan4shi4 zhan4zheng1
yi3 lin2 wo3men5 shi2dai4 ,
wu2 shu3 jun1 bing1 xie2 xie4 pi1 jia3 ,
ji2he2 yan2 zhen4 yi3 dai4 ;
ni3 shi4fou3 wei4 zhong1 yong3 zhan4shi4 ,
zhan4 zai4 xin4tu2 dui4 zhong1:4 ?
shi4fou3 li4 shi4 xiang4 zhu3 jin4zhong1 ?
shi4fou3 gang1qiang2 fen4yong3 ?
2
kan4:1 zhe4 shi4jie4 mu4qian2 jing3 xiang4 ,
zheng4 chen2lun2 zai4 zui4 zhong1:4 ,
zhu3 da4shi3 ming4 chang2jiu3 yi3lai2
wu2 ren2 zhu4yi4 zun1 cong2 ;
xian4zai4 qing3 kan4:1 shen2 guo2 er2nuu3 ,
xie2 shou3 tong2xin1 he2yi4 ,
yong3 wang4:3 zhi2 qian2 nu3li4 zheng1zhan4 ,
yao4 qiang3 jiu4 zhe4 mei3 de5:di4 .
3
shen2 de5 jiao4hui4 zheng4zai4 xing3 qi3 ,
re4xin1 chuan2yang2 zhen1li3 ,
kan4:1 ta1 yi3 zai4 ji4tan2 xian4shang5
jia1 mei3 zhen3 gui4 huo2 ji4 ;
bao3gui4 guang1yin1 shun4 ji2 guo4qu4 ,
shi4jie4 zhong1ju2 jiang4lin2 ,
shi4 zhu3 ji1hui4 kuai4 yao4 xiao1 shi4 ,
xian4zai4 chen4 shi2 jiu4 ren2 .
0
shi4fou3 ni3 jian4 ci3 yi4xiang4 ?
shi4fou3 ni3 xin1 ji1dong4 ?
shi4fou3 ni3 ying1 zhu3 hu1 zhao4 ?
shi4fou3 ni3 yuan4 ting1cong2 ?
wan4shi2 zhan4zheng1 yi3jing5 lai2lin2 ,
sheng4jing1 yu4yan2 yi3jing5 ming2 zai3:3:4:4 ,
zhan4zheng1 kuang2 tao1 lin2dao4 wo3men5 ,
lin2dao4 wo3men5 shi2dai4 .