shi2dai4 de5 tiao1 zhan4
1
xing1qi3 , ji1du1 shao4bing1 !
shou3wang4 , jing3xing3 , shi2dai4 qian2 feng1 ,
zhu4 shi4 tian1shang4 yi4xiang4 ,
chi2shou3 xin4yang3 , ren4ding4 lu4 xiang4 ,
dian3 qi3xian1 zhi1 de5 huo3ba3 ,
qi3 meng2 , ming2 xia1 , bao4 lu4 xu1jia3 ;
tou2ru4 shi2dai4 de5 hong2 liu2 ,
shen1 chu1 yuan2shou3 , zheng3 ni4 shi4 qiu2 .
2
xing1qi3 , ji1du1 shi3zhe3 !
chun2 liang2 ru2 ge1 , ling2qiao3 si4 she2 ,
biao3zhang1 ji1du1 rong2 xing2 ,
li2 zui4 cheng2 sheng4 , ren2ai4 , gang1 yong3 ;
chuan2yang2 ji1du1 de5 fu2yin1 ,
pu3 shi4 de5:2:dei3 wen2 shi2jia4 jiu4en1 ;
jian4zheng4 ji1du1 de5 zhen1li3 ,
xin1 kou3 yi2zhi4 , li4 xing2 bu4 xi1 .
3
xing1qi3 , ji1du1 pu2ren2 !
shi4 zhu3 zhong1xin1 , yi3 cheng2 yi3 qin2 ,
guan1xin1 ji1du1 sheng4 gong1 ,
you1 xi3 yu3 gong4 , tong2 jian4 ling2 gong1 ;
liu2lu4 ji1du1 de5 ci2 ren2 ,
fu2wu4 ren2 qun2 , bei1 tian1 min3 ren2 ,
jin3 sui2 ji1du1 de5 jiao3 zong1 ,
yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 , yu3 zhu3 tong2 gong1 .
4
xing1qi3 , ji1du1 zhan4shi4 !
ru2 hong2 shi4 qi4 , zai4 jie1 zai4 li4 ,
fen1xiang3 ji1du1 sheng4li4 ;
fei1 kao4 cai2 shi4 , wei2 zhu3 ke3 shi4 .
shun4cong2 ji1du1 de5 jiao3 sheng1 ,
qing3 ying1 xiao4 ming4 , xian4 zhen4 chong1 feng1 ,
deng3hou4 ji1du1 de5 kai3xuan2 ,
wan4min2 song4zan4 , yong3yuan3 , yong3yuan3 .