zhu3 shi4 wo3 wan4you3
1
qiu2 wo3 xin1zhong1 wang2 ,
cheng2wei2 wo3 yi4xiang4 ,
wo3 bie2 wu2 ai4mu4 ,
wei2 zhu3 wo3 jing3yang3 ;
chong1man3 wo3 si1xiang3 ,
wo3 xin1 xiang4 wang4:3 ,
shui3zhao2 huo4 shui4xing3 ,
ci2 rong2 shi4 wo3 guang1 .
2
cheng2wei2 wo3 zhi4hui4 ,
cheng2wei2 wo3 zhen1yan2 ,
wo3 yuan4 chang2 gen1sui2 ,
ni3 zai4 wo3 shen1bian1 ;
ni3 shi4 wo3 sheng4 fu4 ,
wo3 shi4 ni3 zi3 ,
ni3 chang2 ju1 wo3 xin1 ,
wo3 yu3 ni3 he2yi1 .
3
wo3 bu4 qiu2 xu1ming2 ,
ye3 bu4 qiu2 fu4you3 ,
ni3 shi4 wo3 ji1ye4 ,
cong2 jin1 dao4 yong3jiu3 ;
wei2 ni3 zai4 wo3 xin1 ,
yong3yuan3 ju1 shou3 ,
tian1shang4 da4 jun1wang2 ,
ni3 shi4 wo3 wan4you3 .
4
tian1shang4 da4 jun1wang2 ,
guang1ming2 de5 tai4yang2 ,
rong2 wo3 xiang3 tian1 le4:4:4:yue4 ,
wo3 yi3 da3 sheng4zhang4 ;
wo3 xin1 shu3:zhu3 ni3 xin1 ,
yong3 wu2 bian4 geng4:1 ,
wan4you3 de5 zhu3zai3 ,
cheng2wei2 wo3 yi4xiang4 .