wo3 ling2 xiang4 zhu3 hu1qiu2
1
wo3 ling2 shen1chu4 xiang4 ni3 hu1qiu2 ,
qiu2 ni3 chui2 ting1 wo3 ken3qing3 ,
zong4 wo3 ceng2jing1 pan4ni4 wei2 ming4 ,
qing3 ce4er3 ting1 wo3 ku3qing2 .
wu4 jiu1 cha2 wo3 guo4cuo4 zui4 xing2 ,
ci4 wo3 en1dian3 wei4 wo3 xin1ling2 ,
mian3 wo3 yi4sheng1 luo4 xu1kong1 .
2
zhu3 ci4 wan4wu4 man3 you3 en1dian3 ,
zhu3 en1 shi4 ren2sheng1 guan1mian3 ,
ruo4 wu2 jiu4zhu3 ji1du1 ye1su1 ,
wo3men5 shan4xing2 jie1 tu2ran2 .
zan4mei3 zhu3 ci4 wo3men5 xin4 de2 ,
zheng3jiu4 tuo1li2 si3wang2 kun3suo3 ,
sheng1ming4 zai4 zhu3 shou3zhang3 wo4 .
3
wo3men5 pan4wang4 zai4 yu2 ji1du1 ,
bing4 bu4 kao4 wo3men5 gong1lao2 ,
dan1 yi3kao4 zhu3 xin4shi2 hua4yu3 ,
xin4 kao4 sheng4ling2 chang2 yin3dao3 .
zhu3 ying1xu3 shi3 wo3men5 jian1 wen3 ,
wo3men5 que4xin4 sheng4ling2 zhi1 yin4
yong3yuan3 ke4 dao4 wo3men5 zhong4 xin1 .
4
wo3 ling2 xiang4 zhu3 deng3hou4 pan4wang4 ,
ru2 ren2 ye4jian1 hou4 shu3guang1 ,
wo3 bi3 yi1qie4 shou3wang4 de5 ren2 ,
geng4jia1 ke3mu4 zhu3 zai4 lin2 .
wo3 xiang4 xi1 ri4 yi3se4lie4 ren2 ,
an4 shen2 ying1xu3 deng3hou4 jiu4en1 ,
wo3men5 zan4mei3 zhu3 lian2min3 .