zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3
1
rong2yao4 de5 jiu4zhu3 ,
wo3 shen1 yuan4 xiang4 ni3 ,
zhe4 shi4 wo3 dao3gao4 ,
wo3de5 pan4wang4 ;
wo3 gan1yuan4 she3qi4
shi4shang5 de5 cai2bao3 ,
pi1 dai4 zhu3 ji1du1
wan2mei3 xing2xiang4 .
2
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 ,
you3 lian2min3 xin1chang2 ,
wen1rou2 he2222:huo2 kuan1shu4 ,
ci2ai4 shan4liang2 ;
bang1zhu5 gu1ku1 zhe3 ,
gu3li4 hui1xin1 zhe3 ,
ling3 ren2 gui1 ji1du1 ,
xun2zhao3 wang2 yang2 .
3
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 ,
qian1xun4 fu3 jiu4 ren2 ,
ren3nai4 qie3 yong3gan3 ,
sheng4jie2 rou2shun4 ;
yu4 ku3dai4 ru3ma4 ,
neng2 ni4 lai2 shun4 shou4 ,
ning2:4 zi4 shou4 tong4ku3 ,
shi3 ren2 de2jiu4 .
4
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 ,
ting1 wo3 ken3qiu2 sheng1 ,
yi3 ai4 yu3 sheng4ling2
chong1man3 wo3 xin1 ;
shi3 wo3 zuo4 sheng4dian4 ,
he2hu1 ni3 ju1zhu4 ,
geng4:1 shi3 wo3 sheng1ming4
pei4 ju1 tian1 fu3 .
0
zhu3 , wo3 yuan4 xiang4 ni3 ,
rong2yao4 de5 jiu4zhu3 ,
xiang4 ni3 chun2jie2 ;
yuan4 ni3de5 gan1tian2 ,
yuan4 ni3de5 feng1sheng4 ,
yuan4 ni3de5 sheng4 xing2 shen1 yin4 wo3 ling2 .