cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5
1
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
jing3xing3 chang2 dao3gao4 ;
shi2chang2 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
ling3shou4 zhu3 zhen1 dao4 .
jie2jiao1 shu3:zhu3 shen2 er2nuu3 ,
bang1zhu5 ruan3ruo4 ren2 ,
wu2lun4 suo3 zuo4 he2 shi4 ,
mo4 wang4 qiu2 zhu3 en1 .
2
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
shi4jie4 sui1 mang2lu4 ,
ying1dang1 fang4xia4 shi4shi4 ,
dan1dan1 qin1jin4 zhu3 ;
shi2chang2 yang3wang4 ye1su1 ,
geng4:1 xiao4 zhu3 mu2yang4 ,
qin1you3 ji2 ni3 yan2xing2 ,
ke3jian4 zhu3 xing2xiang4 .
3
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
rang4 zhu3 ling3 ni3 lu4 ,
bu4 zou3 zai4 zhu3 qian2tou5 ,
zhi3:1 sui2 zhu3 jiao3bu4 ;
wu2lun4 kuai4le4 fan2 you1 ,
shi3zhong1 gen1sui2 zhu3 ,
jian1 xin4 zhu3 de5 hua4yu3 ,
chang2 yang3wang4 ye1su1 .
4
cheng2 sheng4 xu1 yong4 gong1fu5 ,
nei4xin1 xu1 ning2jing4 ,
rang4 zhu3 qian2lai2 guan3li3 yi4nian4 he2222:huo2 xing4qing2 ;
sui2cong2 sheng4ling2 yin3ling3 ,
zhi2dao4 ai4 zhi1 yuan2 ,
ni3 jiu4 pei4 zai4 tian1shang4 shi4 zhu3 dao4 yong3yuan3 .